YAPI DENETİM NEDİR?
Yapı Denetim, adından da anlaşılacağı gibi yapıyı (yapılaşmayı) denetleyen bir sistemdir. Yapı Denetimi 595 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılan ve bu kararname yerine, 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Yapı Denetim hakkındaki 4708 Sayılı Kanunu ile devam ettirilen, Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartları içeren, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyen bir sistemdir.

NEDEN YAPI DENETİM?
Yeni Yapı Denetim Sistemi, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak için hazırlanmıştır.

DENETİMİN KAPSADIĞI ALANLAR…
Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde 81 ili kapsamaktadır. Bu iller Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dır. Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek Yapıların Denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları’nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir. 2011 yılından itibaren ise sistem tüm Türkiye’ye yayılacaktır.