Yapı Denetim İzin Belgesi

Yapı Denetim İzin Belgesi

Ülkemiz topraklarının %92′si ekonomimizin can damarı olan sanayi kuruluşlarının da %98 deprem kuşağındadır. Bir doğa afeti olan deprem önlenemez. Ancak deprem öldürmez, kötü yapılaşma sonucu olan denetimsiz yapılar öldürür.

Yapı denetimi sayesinde; can ve mal güvenliği sağlanacak, yapı hasarından dolayı zarara uğrayan kişilerin hakları korunacak ve zarar tazmini sağlanacak, kontrolsüz-plansız-kalitesiz yapılaşma engellenecek, malzeme ve işçiliğin standartlara uygun olması sağlanacak, kısaca çağdaş standartlara uygun yapılar üretilecektir.Zirve Yapı Denetim iki konuda denetim yapar:

  1. Proje Denetimi
  2. Uygulama Denetimi

Proje Denetimi

Proje denetimi sayesinde, uygulama aşamasında sorun yaratma olasılığı olan her kademe kontrol edilir ve yapı projesi daha kağıt üzerinde iken çözümler sunulur. Bu sayede var olabilecek olan hatalar uygulamaya geçmeden çözülür. Firmalar doğabilecek olan maddi ve manevi zararlardan kurtulur. Ve standartlara, yönetmeliklere uygun projeler imalata yönlendirilir.

Uygulama Denetimi

Uygulama denetimi, kağıt üzerinde oluşturulan projenin uygulamaya geçtiği, inşaatın başladığı andan itibaren yapılan tüm denetimlerdir. Kullanılan malzemelerin niteleği, uygulamanın doğru yapılması, yapıya ilişkin tüm imalatların gerekli deneyleri yapılarak uygulama denetimi, inşaat, mimarlık, ve makina konularında yapılmaktadır. Zirve Yapı Denetim Ltd. Şti. mümkün olan en ekonomik ve en etkin çözümlerle sorunların çözülmesinde etkin bir rol oynar.